Українська мова 10 клас

 Завдання переслати на електронну пошту omihalko89@gmail.com або у Facebook


Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечок

Пройти тест за посиланням join.naurok.ua Код доступу 3452662
П'ятниця 30 квітня

Доброго ранку та гарного святкового настрою!

Тема уроку: 
Особливості кличного відмінка. 
Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

1. Опрацювати § 48-49.
2. Переглянути відео.3. Виконати вправи 414, 419, 420.Вівторок 27 квітня

Вітаю! 

Тема уроку:
Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. 
Словозміна іменників ІVвідміни


1. Опрацювати § 46-47.
2. Переглянути відеоурок з теми.


3. Поставити іменники ІІІ і ІV відміни у родовому й орудному відмінках однини: галузь, подорож, сталь, міць, височінь,  доповідь, галченя, далечінь, мідь, коліща, курча, щеня, ягня, дівча.

4. Провідміняти іменники мати, сіль, любов, теля, в однині і множині. 

Домашнє завдання

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 1105022


П'ятниця 23 квітня

Доброго ранку!

Тема уроку:
Відмінкові закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка, 
іменників знахідного відмінка; 
місцевого відмінка однини і множини
Переглянути відеоурок
Опрацювати правила у підручнику с. 194-196.

Виконати завдання

 Запишіть слова у формі давального та місцевого відмінків однини, підкресліть ті, що мають паралельні закінчення.

1) Директор, Київ, ягнятко, (при) вчитель, (у) ліжко, (на) лід, (на) кінь, село, роздоріжжя, немовлятко, (у) гурток, (на) держак, (на) поверх, (прибатько.

2) Дуб, син, місто, (у) сік, (у) центр, (на) шлях, майстер, студент, (при) іменник, (при) Володимир, гвинт, пухир, (на) олівець, слухач, буквар.

Виконати вправу 385, с. 196-197

Вівторок 20 квітня

Вітаю!

Тема уроку:
Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням

1. Прослухати онлайн-курс з теми.
2. Скласти по 2 речення із кожним словом так, щоб ці слова мали в Р.в. однини паралельні закінчення -а (-я), -у (-ю): листопад, Роман, камінь, лист, папір.

Домашнє завдання.
Виконати вправу 378, с. 192-193.

П'ятниця 16 квітня

Доброго ранку та гарного настрою!

Тема уроку:
Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку

Нагадую:
- до І відміни належать іменники чоловічого, жіночого, спільного роду із закінченнями  -а, -я (людина, пісня, роззява);
- до ІІ відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та - о (дуб, батько) та середнього роду із закінченнями - о, -е, -я (коло, море, плече, завдання, волосся);
до ІІІ відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням  (ніч, піч, радість, любов) та іменник мати;
до ІV відміни належать іменники середнього рду із закінчення -а, -я, які при відмінювання за відмінками на бувають суфіксів -ат-, -ят-, -ен- (лоша - лошаті,  ім'я - імені, плем'я - племені, кошеня - кошеняти).
  
Іменники ІІ відміни чол.р. однини мають певні особливості при відмінюванні. 
1.Опрацювати за підручником с. 190.
2. Законспектувати:
У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення а(я) (для чітко окреслених предметів і понять) чи у(ю) (для нечітко окреслених предметів і понять).

 1. Закінчення а(я) мають такі групи іменників:
  1. назви осіб та істот: абітурієнта, коня, комара, Дмитра;
  2. назви конкретних предметів, які піддаються лічбі: зошита, ножа, олівця;
  3. власні назви населених пунктів: Ужгорода, Тернополя;
  4. назви водних об'єктів з наголошеним закінченням: Дніпра, Дінця;
  5. назви довжини, площі, ваги, об'єму, часових проміжків: метра, грама, тижня (але року, віку);
  6. іменники-терміни: атома, квадрата, відмінка;
  7. назви будівель та їхніх частин: парника, коридора , гаража.
  Закінчення у(ю) мають іменники, що позначають:
  1. матеріали та речовини: цукру, меду, оцту, піску;
  2. явища природи: вітру, туману, граду;
  3. сукупність: хору, гурту (але табуна);
  4. середовище або простір: лугу, простору, горизонту;
  5. назви держав і територій: Криму, Китаю;
  6. назви установ, закладів, організацій: парламенту, вокзалу, театру;
  7. почуття, психічний і фізичний стан: болю, сміху;
  8. дії, процеси: відходу, переїзду, крику, виступу;
  9. абстрактні поняття: розуму, миру, характеру, настрою, вантажу.
Завдання. Провідміняйте слова: автомобіль, ніж, грам, рік, Дніпро, атом, гараж, магазин, гроші, Тернопіль, Китай. Закінчення виділити.
Домашнє завдання.
Виконати вправу 375, с. 191

Вівторок 13 квітня

Доброго ранку! 

Тема уроку:
Контрольне есе 
Ціна недбалості

Завдання.
Написати есе натему "Ціна недбалості".П'ятниця 2 квітня

Тема уроку:
Складні випадки відмінювання іменників. 
Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

І. Теоретичний блок.
Опрацювати матеріал підручника с. 187-188, а також подане нижче.
Відмінювання іменників І відміни.

Увага до відмінкових форм І відміни

 1. Іменник пані з закінченням  слід розглядати як запозичення з польської мови, що не відмінюється. Проте цей іменник відомий також у формі однини паня, що є впливом інших іменників на -я; у цій формі він відмінюється за зразком іменників першої відміни. У літературній мові цей іменник може мати подвійні форми. Зрідка цей іменник зустрічається також у формі панія.
 2. У давальному та місцевому відмінках однини іменників твердої групи кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням  переходять у '], [ц'], [с'] : вага — ваз'і, рука — руц'і, свекруха — свекрус'і.
 3. Паралельне закінчення  у кличному відмінку однини мають іменники, що належать до м'якої групи і позначають пестливі назви: бабус-ю, мамун-ю, Вал-ю, Тон-ю, Тол-ю. Воно з'явилося за аналогією до іменників ІІ відміни.
 4. Іменник жіночого роду першої відміни дівчина у множині має форму, спільну з формою множини іменника четвертої відміни середнього роду дівча, і відмінюється за зразком іменників IV відмни.
 5. Іменники людина, дитина, курка, гуска у множині втрачають суфікси (люди, діти, кури, гуси ) і відмінюються за зразком іменників множини.
 6. Особливості форм іменників родового відмінка множини.
  1. Відбувається чергування останнього голосного основи [о] з [і] особа — осіб, сирота — сиріт, нога — ніг.
   Немає чергування найчастіше в односкладових іменниках, особливо у словах іншомовного походження од, норм, нот, доз), а з багатоскладових у тих, що характеризуються нерухомим наголосом (долонь, колод, розмов, нагород, установ).
   Окремі іменники можуть мати подвійні форми: лоз і ліз, нор і нір, коз і кіз, голов і голів, коров і корів, панчох і панчіх.
  2. У деяких іменниках кінцевий [е] закритого складу чергується з [і] береза — беріз, череда — черід).
  3. Якщо в кінці основи збігаються два приголосних звуки, то між ними з'являються голосні [о] або [е] (відбувається чергування [о],[е] з Ж).
   1. Вставний [о] характерний для іменників з твердим кінцевим — переважно задньоязиковим — приголосним умка — думок, жінка — жінок, казка — казок.
   2. Вставний [е] характерний для іменнників з м'якими кінцевими приголосними ишня — вишень, земля — земель) і для іменників з твердими сонорними (зрідка губними) приголосними основи (весна — весен, борозна — борозен, царівна — царівен).
   3. Багато іменників, передусім іншомовного походження, не мають вставних звуків (у сполученнях сонорних , або щілинного і проривного приголосних): банд, барв, битв, бірж, бомб, букв, варт, веранд, верб, верст, вільх, жертв, карт, клятв, ламп, мавп, тайн, фарб, фірм, шахт.
   4. Ряд іменників може мати паралельні форми зі вставним голосним і без нього: крихот (крихіт) і крихт, іскор і іскр, служеб і служб.
   5. У родовому відмінку множини іменник сосна має форми сосон і сосен, іменник дошка - дощок.
  4. Нетипові закінчення :
   1. -ей мають іменники стаття (статей), сім'я (сімей), миша (мишей),    свиня (свиней);
   2. -ів мають іменники тесля (теслів), сусіда (сусідів)староста (старостів і старост), баба (бабів і баб)губа (губів і губ)легеня (легенів і легень).
 7. У знахідному відмінку множини
  1. іменники, які позначають осіб, мають форму, спільну з родовим відмінком: бачу жінок, сестер, робітниць;
  2. для назв неживих предметів використовуються переважно форми називного відмінка: беру книжки, статті, груші;
  3. для назв деяких свійських тварин, комах у знахідному відмінку множини вживаються обидві форми родового і називного відмінків: пасу свиней і cвині, овець і вівці, корів і корови, кіз і кози, гусей і гуси; маю бджіл і бджоли.

 8. В орудному відмінку множини деякі іменники під впливом іменників третьої відміни мають паралельне закінчення -мисвинями і свиньми, сльозами і слізьми.
ІІ. Практичний блок.

1. Із переліку іменників виписати іменники І відміни.
Бажання, знання,  внучка, теля, миша, лоша, мрія, листоноша, дозвілля, світлиця.

2. Поставити іменники в О.в. однини.Виділити закінчення.
Задача, рілля, Софія, хмара, пожежа, праця.

3. Поставити іменники в М.в. однини.Виділити закінчення.

Завірюха, допомога, мука, муха, рука.

4. Поставити у множину та провідміняти за відмінками .
(У М.в. використати прийменник ПО)
Сім'я, вулиця, круча. 

ІІІ. Домашнє завдання.
Виконати вправу 371, с. 189.


Вівторок 30 березня

Доброго ранку, дня чи вечора!

Тема уроку: 
Іменники, що мають лише форму однини або множини

1. Перевірка домашнього завдання.
Пройти тест за посиланням:  join.naurok.ua Код доступу 5865141
2. Робота над темою уроку.
2.1. Опрацювати § 43 с. 185.
2.2. Виконати наступні завдання.

Допишіть приклади іменників, що вживаються тільки в множині.

 • Назви ігор: шашки ...
 • Назви проміжків часу: канікули ...
 • Назви багаторазового повторення дії: заробітки ...
 • Назви парних предметів: сани ...
 • Назви станів: пестощі ...
 • Назви речовини: вершки ...

 Визначте число іменників, розподіліть їх на групи, поєднуючи з прикметником:

1) уживаються і в однині, і в множині;

2) уживаються тільки в однині;

3) уживаються тільки в множині.

Вишня, стіл, масло, цукор, стрільба, штовханина, жовтизна, Сатурн, Панас Мирний, колосся, пір’я, щипці, ліки, жнива, канікули, заздрощі, Гімалаї, гілля, гроші, діти, фінанси, дрібнота, коріння, студентство, геройство, добро, дебати, іменини, посиденьки, пустощі, добро, мир, слава, бензин, шахи, вершки, висівки, макарони, Альпи, Карпати, граблі, молоко, цукор, чай, Дніпро, Україна, Чигирин.

Домашнє завдання.

Виконати вправу 364, с. 186.


П'ятниця 26 березня

Вітаю! 

Тема уроку: 
Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, 
правила вживання їх

Вправа 1. 

Розподільний диктант. Записати слова у три колонки: іменники жіночого, чоловічого та середнього роду. Підкреслити в кожному слові другу від початку букву. Із цих букв складеться   кінцівка прислів`я «Хто хоче більше знати»

Степ, ампула, осердя, зелень, уповільнення, гравець, лелека, маля, значимість, абітурієнт, утеплення, ошатність, лисеня, лебідка, жалість.

Опрацювання теми.

Переглянути відео, запам'ятати правила.

Опрацювати § 42,  с. 182-183.


Вправа 2. 

Утворити словосполучення, дібравши до поданих іменників прикметники (подаємо їх у дужках).  

(Швидке) болеро; (молодий) кюре; (популярне) ватерполо;  (свіжа) Боржомі; (австралійський) ему; (піщана) Гобі; (сонячний) Капрі; (гостинне) Палермо; (зелене) Сухумі; (матові або матове) жалюзі;  (елегантна) мадам; (шановний) мосьє;  (удосконалене) морзе; (гарячий) сироко; (барвисте) конфеті; (смачна) івасі; (затишне) кабаре; (безкрилий) ківі.

Домашнє завдання.

Виконати вправу 360, с. 183.П'ятниця 19 лютого

Доброго морозного ранку!

Тема уроку: 
Правила перенесення слів з рядка в рядок
І етап.
Записати речення, зробити його синтаксичний розбір. 
Керуй своїм настроєм, бо якщо він не підкорюється, то повеліває.

ІІ етап.
Пригадати правила перенесення слів (перегдянути відео).

ІІІ етап.
Виконання практичних вправ.

Поділіть подані слова на склади. Визначте кількість складів у словах.

Соловей, якір, рядно, сукня, клімат, солярій, лекція, вівторок, юшка, червень, кенгуру, рибка, книжка, індик, диктант, вітрина, історик, річка, поема, митець, співак, рибалка, яровина, довіра, цибуля, герой, єпископ, зілля, бактерія, Київ, війна, байрак, хокей, лялька, столиця, мисливець, підсумок, веселий, будівельник.

 Поділіть подані слова на склади. Зазначте, які склади відкриті, а які закриті.

Картина, робота, ешелон, берег, система, історія, сервіз, епоха, ярмарок, п’ятниця, сім’я, радість, жираф, турист, аудиторія, баян, буря, айсберг, рима, талія, калорія, канкан, радіус, м’яч, мисливець, сніг, кінцівка, конкурс, пляма, поїздка, кремній, девіз, миш’як, бандероль, журнал, криниця, під’їзд.


Домашнє завдання.

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 1528764

П'ятниця 12 лютого

Доброго дня! 

Тема уроку:
Правопис префіксів. Правопис суфіксів
Завдання І. 

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 4172457

Завдання ІІ.
Опрацювати § 30, 31 (основі правила написання префіксів та суфіксів).

Завдання ІІІ.
Виконати вправи 255, 259, 268.

Домашнє завдання.
Підготуватися до написання контрольного есе на тему "Чого варто уникати у спілкуванні".Вівторок 9 лютого

Доброго ранку!

Тема уроку:
 Подвоєння та подовження приголосних

Завдання 1. Із "хмари слів" виписати ті слова, у яких не відбувається спрощення.

Завдання 2. Переглянути відео, а також опрацювати матеріал підручника 
 § 29.

Переходимо до виконання практичних вправ.

Врава 1.   Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте вислів В.Сухомлинського. 

Вправа 2.  Перепишіть слова, замість крапок поставте пропущені букви. Поясніть їх правопис. Вкажіть, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний,  ро..кричатися,  ро..бити,  бе..збройний,  ..писати,  бе..платний,  ..робити, ро..стелити,  ..шити,  ..казати,  ро..казати,  ..ховатися,  бе..захисний,  ро..пустити, ..фотографувати,  ро..пи­тати,  во..’єдна..я,  щоде..ик,  жи..я,  страше..ий,  ві..іл,  завда..я, годи..ик,  незрівня..ий,  воло..я,  розрі..я,  ро..броїти,  узлі..я,  Запорі..я,  тума..ий,  обли..я, здорове..ий,  підні..я.

Виконати вправу 243, с. 125.

Домашнє завдання. 

1. Знати правила подвоєння та подовження приголосних.

2. Виконати вправу 252, с. 128.

3.*Скласти тести, кросворд до теми "Подвоєння та подовження приголосних".
Завдання на період дистанційного навчання з 11. 01. - 22. 01. 2021 року

Вітаю!

П'ятниця 22 січня

Тема уроку:
Чергування голосних і приголосних звуків

І. Перегляньте відео, запам'ятайте правила чергування голосних звуків.

Завдання 1. 

У поданих прислів’ях до виділених слів дібрати такі споріднені, щоб у них відбувалися чергування голосних і записати пари слів.

1. Тиха вода береги ломить. 2. Осінь підганяє, зима не жде. 3. Не кажи гоп, поки не перескочиш. 4. Хто два зайці гонить, той жодного не зловить. 5. Колос повний до землі гнеться, а пустий угору дереться. 6. Дівка заплетена, а хата не метена. 7. Кинь ячмінь в болото — убере тебе в золото. 8. Гей, звідкіль ти прилетіла, ластівочко мила? 9. Хто знання має, той і мур зламає. 10. Зробив справу — віднеси, п’ять нових захопи. 11. Хто батьківщину любить, того і батьківщина береже.

ІІ. Чергування приголосних звуків.


 Завдання 2.

Утворити від поданих іменників присвійні прикметники, в основі яких відбувалося б чергування приголосних.

 Ольга, подруга, сусідка, Наталка, Маринка, донька, ненька, Параска, тітка, Явдоха, Стеха, свекруха, сваха, невістка, Варка, Ониська.

 ІІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати § 25-26, виконати вправу 206, с. 109

2. Пройти тест за посиланням join.naurok.ua Код доступу 7926244Вівторок 19 січня

Тема уроку:
Позначення м'якості приголосних

І. Розгляньте схему, пригадайте, які приголосні звуки мажуть бути м'якими, а які пом'якшеними. 

2. Завдання 1. 

Запишіть текст. Букви, що позначають м’які приголосні звуки, підкресліть однією лінією, букви, що позначають пом’якшені звуки,— двома.

          Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця і української землі (Д. Павличко).

ІІ. Пригадайте правила вживання м'якого знака.


Завдання 2.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву — з м’яким знаком, у праву — без нього, щоб дізнатися, що зашифровано в завданні.

          1. Чіл...не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору П. Куліша.

          2. Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте назву одного з творів І. Франка.

Завдання 3. 

  За допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть від іменників прикметники.
          Поділля, товариш, Тернопіль, республіка, Прилуки, Ужгород, Карпати, Ніжин, Ірпінь, Запоріжжя, Познань, комсомол, Польща, завод, Калуш, Калуга, Коростень, рибалка, співробітник, Урал, Сімферополь, студент, Сибір, любитель, Сиваш, Іртиш, Судан, інтернаціоіїаліст, Севастополь, Одеса, люд, Байкал, таджик, інтелігент, Полісся.

Домашнє завдання.
Опрацювати § 24, виконати вправу 184, с. 100.
*Творче завдання: написати есе на тему "Моє бачення сучасної школи".


Вівторок 12 січня
Тема уроку:
Апостроф

І. Пригадати основні правила вживання апострофа

Апостроф ставиться перед яюєї:

1.        Після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки бпвмф, але якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би до кореня: солов'їний, сім'я, м'ята, п'ятниця, зв'язати, п'ю, б'ється, в'яз, м'язи, ім'я, В'ячеслав, Стеф'юк; верб'я, верф'ю, торф'яний, черв'як. Але: свято, морквяний, мавпячий, цвях. Якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить до префікса, то апостроф теж ставиться: зв'язок, підв'ялити, обм'яклий, розв'ючувати.

2.        Після твердого р у кінці складу: подвір'я, сузір'я, на узгір'ї, з матір'ю, кур'єр, пір'їна. Якщо ря, рю, рє позначають сполучення м'якого [р'] із голосними а, у, е ([р'а], [р'у], [р'е]), то апостроф не пишеться: рясний, Рябко, буря, рюмсати, Рєпін.

3.        Після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів: без'язикий, від'єднати, з'ясувати, над'їдений, над'ярусний, роз'ятрити, роз'юшений; дит'ясла, пан'європейський, пів'юрти, пів'ящика, але з власними назвами ― через дефіс: пів-Європи.

4.        Після к у словах Лук'ян, і похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янчик, Лук'янівка тощо.

5.        У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: дит'ясла, двох'ярусний, трьох'ярусний.

Апостроф не ставиться:

1.        Після бпвмф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного звука: Святослав, святковий, тьмяний, морквяний, медвяний (але: торф'яний, черв'як, верб'я).

2.        Після букви р, що позначає м'який приголосний на початку слова чи в середині складупорятунок, рясний, гарячий, буряк.

3.        У словах іншомовного походження у злитій вимові: резюме, бюджет, бюро.

Апостроф у словах іншомовного походження  пишеться перед я, ю, є, ї:

а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б'єф, комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю, прем'єр, торф'яний, к'янті, миш'як, кар'єра; П'ємонт, П'яченца, Рив'єра, Ак'яб, Іх'ямас; Барб'є, Б'єрнсон, Б'юкенен, Женев'єва, Ф'єзоле, Монтеск'є, Руж'є, Фур'є.

б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад'юнкт, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура.

Апостроф не пишеться:

Коли я, ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.

Винятки: ад'ютант, кон'юнктивіт, кон'юнктура, ін'єкція.

Апостроф у прізвищах

Апостроф пишеться після губнихзадньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб'єв, Ареф'єв, Водоп'янов, В'яльцева, Григор'єв, Захар'їн, Луб'янцев, Лук'янов, Пом'яловський, Прокоф'єв, Юр'єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Бядуля, Пясецький, Рюмін.

Скорочена частка д та ірландська частка о пишуться з власними іменами через апостроф: Д'Аламбер, Д'Артаньян, Д'Обіньє; О'Генрі, О'Кейсі, О'Коннейль.

Апостроф у географічних назвах

Апостроф пишеться в географічних назвах після губних (м, п, б, ф, в), задньоязикових (ґ, к, х) і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В'язники, Дем'янськ, Прокоп'євськ, П'ятигорськ, Ак'яр, Амудар'я, Гур'єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

ІІ. Виконання вправ. 
Виконати вправу 174, с. 96.
ІІІ. Домашнє завдання.
Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua  Код доступу 6520263

Вівторок 15 грудня

Доброго ранку!

Сьогодні за планом у нас контрольна робота.
Завдання: виконати тест за посиланнам: join.naurok.ua  Код доступу 3395259

Бажаю успіху!


Вівторок 13  жовтня
Вітаю!

Тема уроку: Уживання слів у фразеологізмах відповідно 
до їхнього стилістичного забарвлення

ПРИГАДАЙТЕ!
Що називається фразеологізмами, на які групи вони поділяються.

         Фразеологізм -- одиниця мовлення, що складається з двох або більше компонентів і характеризуєься відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та будови.

         Фразеологія – це розділ мовознавчої науки, що вивчає фразеологізми.

         Фразеологізмам , на відіну від слів і вільних словосполучень, властиві такі ознаки:

         1) семантична неподільність;

         2) відтворюваність у готовому вигляді;

         3) наявність емоційно-експресивного забарвлення;

         4) за складом – це сполучення двох і більше слів, що можуть мати переносне значення;

         5) стійкість граматичних категорій і усталеність порядку слів;

         6) спільність синтаксичної функції для всіх його компонентів

- Я пропоную порівняти словосполучення і з`ясувати чим відрізняються словосполучення першої і другої колонок.

Білий папір- біла ворона (відрізняється)

Дати хліба- дати перцю (покарати)

Каша з молоком -кров з молоко (краса, здоров`я)

водити за руку- водити за носа (обдурювати)

Гнути залізо - гнути кирпу (зазнаватися)

Набити гулю- набити руку(навчитися)

Прочитати § 13 (правило с. 58).

«Продовжіть фразеологізм»

         Зробив діло –

         Який батько –

         Що посієш –

         Вовків боятися –

         Вік живи –

         Краще один раз побачити,…

         Козацькому роду…

         Хто рано встає,…

         Не такий страшний чорт, …

         Хто в ліс,…

         Хто спішить,…

 Дотепні фразеологізми
 Розкрити зміст знайдених у дотепах фразеологізмів

         Хто віддав останню сорочку, той не носить камінь за пазухою.

         Першими у чорні списки потрапляють світлі голови.

         Ми завжди все робимо правильно, і навіть лікті потім кусаємо як слід.

         Яке коротке життя: не встигне людина навчитися тримати язик за зубами, як вони вже випадають.

         Хіба у нас очі бачать, що купують, як вони від цін на лоба полізли?

Домашнє завдання:
 1) Скласти словничок фразеологізмів на військову тематику
2) Виписати з художньої літератури 8 – 10 речень із фразеологізмами. 

Немає коментарів:

Дописати коментар