Українська мова 9 клас

Увага! Письмові завдання виконуємо в робочому зошиті,
фотографуємо й пересилаємо omihalko89@gmail.com або у Facebook

28 травня 
Вітаю із завершенням навчального року!

Сьогодні у нас останній  урок, тому пропоную виконати тест та попрощатися до наступного навчального року
join.naurok.ua Код доступу 6771118

25 травня
Доброго та бадьорого ранку!

Сьогодні складаємо підсумкову контрольну роботу, тому виконати тест до 15. 00.

Перейти за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 3120806
Бажаю успіху!!!

21 травня

Доброго дня!


Тема: 

Мовні аспекти вивчення речення 

(порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)


1. Прочитайте теоретичний матеріал статті

    1.    Одним із мовних аспектів вивчення речення є порядок слів. Порушення прямого порядку слів у реченні підсилює значення членів речення, вносить додаткові смислові відтінки, спричинює зміну експресивного забарвлення речення, наприклад: Не бажаємо легких доріг. Бажаємо доріг вам чесних. Осики лист каро-зелений тремтить на вітрі і тремтить.

Найчастіше непрямий порядок слів використовується у поезії як художній засіб. Це інверсія.

     2.    Граматична основа (головні члени речення-підмет, присудок). Речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом, називаємо односкладним, а в якому є і підмет, і присудок - двоскладним. Підмет може бути простим (Знайомий приніс подарунки.) і складеним (Рівень успішності в класі високий.).

Присудок. Розрізняють  простий  (Учень нездужає.) , складений дієслівний (Учень починає працювати.) і складений іменний (Цей учень – відмінник).

Типовими помилками, які допускають учні при визначенні присудків є такі: розчленування фразеологічного звороту (Він б`є байдики. Це простий присудок – ледарює.),визначення складеної форми дієслова майбутнього часу як складеного присудка (Учень буде писати твір. Це простий присудок – писатиме), змішування складених дієслівних присудків із простими, при яких стоять додатки або обставини мети (Старший пішов (з якою метою?) перевірити пости. Простий присудок – пішов і обставина – перевірити )


2. Виконайте вправу 360 на ст. 211 (випишіть граматичні основи)


3. Вправа 368 ( ст.214). Накресліть схеми речень, згадайте вживання розділових знаків у складному реченні   


4. Відредагуйте речення

1. У саду було дуже багато яблук, які дуже любив хлопчик, який щоліта приїжджав до дідуся, який працював садівником.

 2. Калитка шкодує наймитові шматка хліба, який працює на нього. Найкращою виставою, які я бачив,  « За двома зайцями».

 3. Дівчина підійшла до того повороту, на якому стояла лавка, з якої вона любила дивитися на море.


18 травня

Доброго ранку!

КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ14 травня

Вітаю!
 Тема уроку 

Редагування словосполучень і речень, 
у яких допущено граматичні помилки

1. Пригадати, види граматичних помилок.
2. Виконати наступні завдання.

Завдання 1.  

Знайдіть  та  виправте  допущені  граматичні  помилки. 

1. У  степах  випасали  конів  татари, турки   й  волохи. 2. Найбільш  спритнішим  виявився  Сергій. 3. Учора  ми  відсвяткували  п’ятдесятиріччя  бабусі. 4. Андрій  ходе  на  тренування  тричі  на  тиждень. 5. Книжку  прихильно  зустріла  читаюча  громадськість. 6.Дякую  Вас. 6. На  урок  запізнилися  три  учня. 7. Комітет  по  захисту  прав  споживача. 8. До дідуся  на  пасіку  навідувалися  син  або  внук.  9.Ідучи  до  школи, почався  дощ. 10. Вражений  Валентин  словами  вчителя, захопився  історією  своєї  країни. 11. Я  порадив  колегам  бути  уважнішими  в  доборі  ілюстрацій, що  працюють  у  другу  зміну.

Завдання 2.

Розкрийте дужки, запишіть правильно.

Півтора (зошит), два (раз), чотири  (оберемок), півтори (зміни), півтора ( день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (острів), перед (перше  грудня), два  з  половиною ( вагон), два  (апельсини), півтора (місяць), зі  святом  (Восьме  березня), три (син), два (вогник), сто  і  дев'ять  десятих (процент), три  з  половиною (рік).

Домашнє завдання: повторити граматична основа речення, види речень.

7 травня 

Усім доброго ранку!

Сьогодні складаємо  контрольну роботу з теми 
"Складні речення з різними видами 
сполучникового і безсполучникового зв'язку. 
Текст як одиниця мовлення
 й продукт мовленнєвої діяльності"


Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 102804

Домашнє завдання:  повторити все про словосполучення.

4 травня


Доброго ранку!

Сьогодні продовжуємо працювати з текстом як одиницею мовлення, пропоную виконати наступне завдання.
  
Завдання:  Відновіть текст, поставивши речення в певному правильному порядку; вставте пропущені літери, розставте розділові знаки.
Алгоритм виконання роботи
1.      Прочитайте уважно завдання
2.      Перечитайте речення, вдумайтеся в їх зміст
3.      Проаналізуйте порядок викладення думки, розташувавши речення в логічній послідовності
4.      Перечитайте ще раз уже готовий текст    
     Незабаром (В,в) еликдень…                                                                                               
     До вечора батько не/ візьме в рот ані крихти хліба  лише дітям та матусі  яка годує не/мовля  дозволяється перекусити  пісною їж…ю.
     До цього свята українці с/поконвіку ставилися з особливою  пошаною адже (в)ажали його найголовнішим у церковному календарі.
     Кожен із нас пов… язує наближення ( В,в)еликодня з генеральним пр….бира…ям  чепурні…ям хати після тр…валої зими  по/справжньому вже теплими сонячними променям  що заз…рають  у кришталево чисті віконечка на кухню.
    Над/вечір батьки зберуть у кошик свіжоспечені пасочки та крашанки й підуть з дітлахами до церкви  аби освятити їх.
    Певно  саме (В,в)еликдень це св….ято яке об…єднує всіх православних світу. 
    А там спокушають ап….титні  аромати  здобного тіста й п…чені  а складені в кошик крашанки пр….крашають  яскравими кольорами та чудернацькими візерунками.    

Бажаю успіху!

Домашнє завдання: підготуватися до контрольної роботи з теми "Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Текст як одиниця мовлення".


30 квітня
Вітаю! Бажаю хорошого дня!

Тема уроку:
Повторення вивчених розділових знаків 
у простому і складному реченнях

1. Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=s44oECgsxi4
2. Виконати наступне завдання.
Записати текст, вставляючи пропущені букви та розділові знаки (підкреслювати олівцем або ручкою іншого кольору); зробити синтаксичний розбір виділеного речення. 
Весна в...повні
На...дворі в...сна в...повні. Куди не...глянь скріз... ро... пустилося зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце тепле й приязне ще не...веліло покласти палючих слідів на землю як на В/великдень дівчина красуєт...ся вона в ро...кішнім вбран...і. Поле що бе...крає море скільки глян...ш розіслано з...л...ний килим аж смієт...ся в очах. Синім шатром розіп...ялося небо а...ні пляминочки а...ні хмариночки чисте прозоре.
З неба як ро...топлене золото л...ється на землю блискуче світло сонця на ланах грає сонячна хвиля... Л...генький вітерец... подихає з теплого краю п...р...бігає з нивки на нивку живить освіжає кожну билину. І ведуть вони між собою таємну розмову чутно тіл...ки шелест жита-травиці...

Домашнє завдання: виконати тест за посиланням: join.naurok.ua  Код доступу 10658727 квітня
Усім доброго ранку!

Сьогодні працюємо з онлайн-тестами.

Перейти за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 955030
                                            
                                            join.naurok.ua  Код доступу 905072
Домашнє завдання: повторити пунктуацію у простому і складному реченні.23 квітня 
Всім доброго ранку!

Тема уроку:
Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. 
Види й засоби міжфразового зв'язку 


1    Метод «Незакінчене речення»  (потрібно доповнити речення, але не переписувари його)
1.      Група речень, об’єднаних між собою темою, основною думкою та граматично, називається…
2.      Будь-який текст складається з двох і більше…
3.      Те, про що йдеться в тексті, називається… 
4.  Те головне в тексті, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає, називається… 
5.      Основні ознаки тексту – це:
·         Наявність теми й основної думки...
... і доповнити далі ...
6.      Текст має структуру. У ньому є… 

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 193; § 32 та переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=keK7tZrTPFU, зробити короткий конспект.

Записати текст, визначити вид міжфразового звязку та підкреслити в тексті засоби міжфразового звязку.
Світає
1. Одна за одною гаснуть зірки на небі. 2. Синє небо на сході стало блакитне, згодом по обрію простяглася рожева смужечка й розлилася по всьому небосхилі. 3. І вода в ставку, і краплини роси на траві – все стало рожеве в ці хвилини. 4. І туман розлився кругом: у долині, над річкою, над селом. 5. Високо в небі злетів жайворонок і співає. 6. Його маленькі крильця вже освітило сонце. 7. І крильця стали рожеві. 8. Ось-ось із-за обрію випливе золоте покотьоло. 9. О, жайворонок співає, а я вже бачу сонце!

Домашнє завдання: 
Виконання тестових завдань
1.    Тема тексту розкривається за допомогою:
А.  Абзацу
Б.   Мікротеми
В.  Основної думки
2.    Одне найбільш значуще речення мікротеми називається…
А.  Тематичним
Б.   Ключовим
В.  Основним
3.    Слова в тексті, які мають істотне смислове навантаження, називаються…
А.  Тематичними
Б.   Ключовими
В.  Основними
4.    Те головне в тексті, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає, називається…
А.  Темою
Б.   Мікротемою
В.  Основною думкою
5.    Установіть відповідність між рядками слів та визначеннями орфограми:
1.    Хв..лястий, зат..шок, кр..вий                                 А. Написання м’якого знака
2.    Не/воля, не/сміливий, не/дарма                 Б. Букви е, и, що позначають
                                                                            ненаголошені голосні в
                                                                                                                      коренях слів
3.    Голланд..с..кий, тюмен..с..кий,                  В. Подвоєння приголосних
тернопіл..с..кий            
4.    Легко/атлетичний, фізико/                     Г. Написання частки не з           математичний, м’ясо/молочний                                                    різними  частинами мови
                                                                                     Д. Написання складних слів
6.    Установіть відповідність між умовами постановки тире і прикладами речень:
1.    На місці пропущеного члена
речення                                                          А. Думки – вічна енергія.
2.    Перед узагальнювальним
словом                                                          Б. Кінчається пам’ять –кінчається нація.
3.    У безсполучниковому складному
реченні                                                          В. Дикі голуби – горлички – здивовано
                                                                        позирають на 
                                                                                                 нас із верхів’я посадки.

4.    Між підметом і присудком                         Г. Вода, хмари, плав – все
                                                                                пливло, все безупинно
                                                                                                                неслося вперед.
                                                                           Д. Батько не розуміє сина, а
                                                                                                                      син – батька.
16 КВІТНЯДоброго дня! 

У зошит записуєте:


Шістнадцяте квітня
Класна робота
 Розвиток мовлення
Тези прочитаних та науково-пізнавальних статей

Опрацювати матеріал, зробити конспект.
Пояснення
Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.

Рубрика «Запам’ятаймо».
Тези — це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення доповіді, повідомлення, статті тощо. Тези складають основу тексту.
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях. Тези суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяють кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами. Вони використовуються для запам’ятовування певної інформації. Здебільшого мають форму речень на зразок: Реформи шкільної освіти. Ігрова форма уроку. Підручник як художній твір. Можливості вибору домашнього завдання.

Колективна робота з пам’яткою і таблицею.
ПАМ’ЯТКА
«Як підготувати тези прочитаного»
  1. Прочитати весь текст (якщо він невеликий) або розділ (якщо твір великий за обсягом).
  2. Продумати зміст тексту, знайти й прослідкувати основні положення, висунуті автором.
  3. Формулювати думки чітко й коротко, але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість викладу.
  4. Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.
  5. Записуючи тезу, потрібно нумерувати кожну, пропускати рядок між ними.
  6. У кожній тезі потрібно виділяти головне слово й помічати логічний наголос.
  7. Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вказують номер сторінки тексту, якщо невеликий — джерело викладу.
  8. Викладати основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.
  9.  
Види тез
Що означають
Цитатні
відбір авторських тез із тексту
Вільні
основні положення тексту формулюють своїми словами
Змішані
цитати й вільний виклад авторської думки чергуються
Прості
подають основну думку частини у вигляді ствердження чи заперечення будь-чого
Складні
окрім ствердження якоїсь думки, містять ще її доведення


 Виконати завдання.

Самостійне складання тез прочитаного.
Прочитайте текст мовчки. Визначте тему, основну думку, тип і стиль мовлення. Виділіть основні авторські думки щодо задуму висловлювання.
Музика в серці кожної людини
Із незапам’ятних часів людину постійно оточували звуки. Не було ще ніякої музики, але існував спів птахів, шелест листя, дзюрчання струмків. Звуки інформували людину про довкілля. Високий вереск був сигналом тривоги, а свист вітру, шум дощу мали на неї заспокійливий вплив.
Музика — феноменальне явище. її взаємодія з людиною надзвичайна. Мелодійні звуки творять чудо - у людині прокидається й перетворюється душа, змінюється стан, настрій. Музика панує над нашими емоціями, а емоції перемагають навіть фізичний біль.
Музика активізує розумові здібності, працездатність та зосередженість, здатна розвивати та підвищувати інтелект людини.
Стародавні мудреці стверджували, що музика. її перші звуки народились одночасно зі створенням світу. Ще на зорі цивілізації був помічений цілющий вплив музики на організм людини. Під дією чарівних звуків музики відбувалось покращення самопочуття та настрою, зменшення болісних відчуттів, страху, повернення людині бадьорості, енергії.
Отримавши в Єгипті музичні знання, Піфагор заснував в Італії науку про гармонію сфер, затвердив музику як точну науку. Аристотель також стверджував, що музика здійснює вплив на етичне формування людини. Авіценна вважав музику «нелікарським» способом лікування поряд із дієтою, сміхом та запахом.
Музика здатна допомагати молодим людям зрозуміти красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії свого народу, виступаючи специфічним генератором цілісного ставлення до світу, оскільки справжні естетичні враження, насолоду від зустрічі з мистецтвом дістає лише той, хто вміє уважно слухати, переживати, розмірковувати над почуттями.
Як довели вчені-психологи, систематичне заняття музикою у віці від 5 до 15 років дозволяє значно підняти інтелектуальний потенціал людини, краще розвинути пам’ять, аналітичні здібності, орієнтацію, впливає на позитивну корекцію нервової системи. Західні вчені, провівши багато дослідів і експериментів, прийшли до такої думки: деякі мелодії дійсно наділені сильним терапевтичним ефектом. Духовна релігійна музика відновлює душевну рівновагу, дарує відчуття спокою. Якщо порівнювати музику з ліками, то релігійна музика — анальгетик у світі звуків, тобто вона полегшує біль. Виконання веселих пісень допомагає при серцевих недугах, сприяє довголіттю. Але найбільший ефект
на людину здійснюються мелодії Моцарта. Цей музичний феномен, до кінця ще не пояснений, так і назвали — «ефект Моцарта». Медики встановили, що струнні інструменти найбільш ефективні при хворобах серця. Кларнет покращує роботу кровоносних судин, флейта позитивно впливає на легені і бронхи, а труба ефективна при радикуліті й невриті.
Музика, як, мабуть, ніяке інше мистецтво, може впливати на настрій, створювати його. Всі музичні твори можна умовно розділити на такі, що активізують, тонізують, розслаблюють і заспокоюють.
Музика звучить у середині кожної людини. Все у всесвіті виткане зі звуків музики.
Людина будь-яку музику слухає серцем (За Т. Гавриловою; 388 сл).


— Складіть тези (змішані) статті Т. Гаврнлової «Музика в серці кожної людини». Скористайтеся опрацьованою пам’яткою.


13 КВІТНЯВітаю!
Переходимо до вивчення нового розділу
Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

Тема уроку:
Текст, його основні ознаки. Будова тексту
Попрацюємо  з підручником: виконати вправу 335 с. 189 (усно);  
прочитати правило с. 190 вивчити визначення та основні ознаки тексту.

Робота з деформованим висловлюванням.
Прочитайте. Розташуйте речення так, щоб утворилося зв’язне висловлювання. Поділіть на абзаци. Доберіть заголовок до змодельованого висловлювання. Визначте тему й основну думку.
Запишіть висловлювання. (Письмово)
На заході днів вона засяє нестерпучим блиском. Молодість, як дивовижний рубін, мусить горіти на серці. І погасне. Бо другої молодості немає у світі. Життя є молодість, труд і любов. Усе життя людина лише шліфує грані своєї молодості. У радісній знемозі він пахтить, як дорога. Він є вірним другом. Він не зраджує. Труд, як материнська рука, веде нас по стежці. Вона знає такі таємниці, що від них розривається серце, як стигла слива, надвоє. Скільки людей співало їй! Відчуваю її, як дорогу, теплу долоню на голові. Вона перебирає моє волосся, лоскоче мене за вухом, ніби я якесь мале. Любов. А вона, пишна, сходить, сонцем іде на небо, світить, б’є в очі, як у глибокий колодязь пустелі. І молодість дзвенить. Вона — щось таке, що підносить людину вгору, і завмирає в неї дух (За Ю. Яновським).

Домашнє завдання: Визначити речення з різними видами зв'язку, зробити його синтаксичний розбір.Доброго ранку!
9 КВІТНЯ
Девяте квітня
Класна робота
Обговорення питання
«Чи придатна рок-музика для передавання
патріотичних настроїв, думок, закликів?»

І. Перевір себе.
1.        Складним реченням із різними видами зв’язку є речення :
А. Природу треба охороняти та любити, щоб нащадки згадали нас з теплотою, щоб не соромно було за своє життя на Землі.
Б. Стомлена тяжкою працею та повсякденними турботами, вона йшла, тримаючись за серце.
В. Боротьба є умовою існування людини: життя вмирає, коли закінчуються прагнення, суперечки, мрії.
2.  Вибрати речення  з різними видами зв’язку.
А. Я кілька днів очікував, щоб у залі консерваторії  відбувся концерт, присвячений пам’яті Прокоф’єва.
Б. Листя на деревах поступово змінює колір, а згодом тихо опадає на землю, вистилаючи її м’яким килимом.
В. За чорними хмарами ховається небо, настирливо крапає дощ, що може йти без зупинки кілька днів поспіль.
3. Визначити рядок, у якому правильно вказано вид зв’язку між частинами складного речення.
   Потрібно робити лише те, що бажають твоя душа й серце, і тільки тоді людина досягне вершини своєї творчості.
А. Підрядний та сурядний.
Б. Підрядний та безсполучниковий.
В. Безсполучниковий, сурядний, підрядний.
4. Визначити рядок , у якому правильно вказано вид зв’язку між частинами складного речення.
Якщо вам  пощастило потрапити на прекрасну лісову галявину, то пам'ятайте: не варто зривати ніжні квіти - нехай вони цвітуть для всіх.
А. Підрядний та безсполучниковий.
Б. Сурядний та підрядний.
В. Безсполучниковий, сурядний, підрядний.
5. Речення: Марія тихо йшла по втоптаній стежці, над головою синіло небо, дзвенів
 жайворонок, а з обох боків шелестіло вусатим колоссям жито.
складається з:
А. Трьох  частин
Б. Чотирьох частин
В.  Пяти частин
Г. Шести частин
6. РеченняІ що це за мода пішла: не встигнеш босоніж вискочити з хати, як 
одразу сварять, а то й духопелять тебе і називають махометом, вариводою, 
лоботрясом. (М. Стельмах).
складається з:
А. Трьох  частин
Б. Чотирьох частин
В.  Пяти частин
Г. Шести частин
7. Знайти речення, яке не є складним з різними видами зв’язку
А. Фараон плакав, і йому здавалося, що на нього співчутливо дивляться всі тисячоліття зі знаменитих єгипетських пірамід. (М. Слабошпицький)
Б. І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих, лебедів, подивитись на їхні співучі крила, що в теплому ірію захопили весну та й принесли нам. (М. Стельмах).
В. Вона ще молода, усміхається святково й чисто, в її ледь чутному диханні — збудлива таємниця свіжості, краси природи, що завжди відроджується й відроджується...( Є.Гуцало)
8. Вибрати речення, що є зайвим.
А. Споконвіку в народі побутує думка: хто першим побачить цвіт ліщини, тому весь вік посміхатиметься щастя (П. Стефанов).
Б. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють                   (Т. Шевченко).
В. Махнула осінь у ліси — вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими фарбами (І. Франко)
9. Вибрати складне речення із  сурядним та підрядним зв'язками.
А. Але малюнком тоскним і недбалим не хоче годувати листопад, і мріють зорі: ми серця запалим; радіє місяць: повернувсь назад. (П. Филипович)
Б. Довго ще говорили обоє, обмірковуючи прочитане, то знову вони замовкали з приводу якоїсь думки, що випадково надходила одному чи другому до голови. (І. Сенченко)
В. Стояла тиха і по - своєму хвилююча година: згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з - під кожного куща виповзав туман, тому здавалось, що над землею коливалися два неба.
10. Вибрати речення з різними видами зв’язку.
А. Над вечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом. (Григір Тютюнник)                                
Б. Його образ, світ думок і почувань, прагнень та ідеалів постає перед нами насамперед з того, що він писав, чим збагатив духовну скарбницю людства. (В.Шубравський)
 В. Сіється мякий сніжок, застилаючи дорогу, вітер заводить в гаю пісню журливу свою.
11. Прочитати речення та вибрати правильну характеристику:
А речення - мов зоряний разок слів - намистинок, що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно.  (Д. Білоус)
А. Складне речення із сурядним і безсполучниковим звязком
Б. Складне речення із підрядним та безсполучниковим звязком
В. Складне речення із сурядним та підрядним звязком
 12.  У якому реченні поєднано безсполучниковий і підрядний зв'язок?
А. Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу.
Б. Він так розійшовся, що в Євмена не залишилося найменшого сумніву: буде все так, як вирішив Таливон.
В. Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди.
ІІ. Коментар.
Існує величезна кількість музичних жанрів, які можуть припасти до смаку будь-якому шару населення. Не секрет, що музичні уподобання різних верст населення і культур різні. Зараз молоді люди не уявляють життя без постійного музичного супроводу. Соціальний вплив рок-музики, як культурного явища, вважається дуже значним. Рок – це, з одного боку, рупор молоді, музичне втілення суперечливих настроїв, які її роздирають, конфлікт з загальноприйнятими нормами. Вона володіє енергією («драйвом»), яка захоплює. Ця енергія може дати особі свободу від усталених суспільних принципів і стереотипів, від навколишньої дійсності. Під впливом рок-музики людина готова на неймовірні вчинки.
«Чи придатна рок-музика для передавання  патріотичних настроїв, думок, закликів!» Ось на це питання ми повинні знайти відповідь.

Прослухати пісні популярних рок-гуртів (Скрябін «Не стидайся», Антитіла «Знайте, ми палені вогнями», Med heads XL «Україна єдина», Океан Ельзи "Не твоя війна").

Письмово: на основі прослуханих пісень скласти твір на тему: «Чи придатна рок-музика для передавання  патріотичних настроїв, думок, закликів!»

6 КВІТНЯ
Доброго ранку! 
У зошиті запишете: 
Шосте квітня
Класна робота
Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку 
За підручником повторити правила с.179. Виконати вправу 318 с. 179-180 (усно).
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?time_continue=697&v=4PwMDo_yUVQ&feature=emb_logo (записати і розібрати одне речення)
Виконати вправу 324, с. 182 (завдання 1, 2).
Виконану вправу відправити 6 квітня на електронну пошту (omihalko89@gmail.com) або у Facebook

Немає коментарів:

Дописати коментар