Українська мова 11 клас

Завдання переслати на електронну пошту omihalko89@gmail.com,  Facebook або на вайбер.


                                               Домашня робота 24 лютого
join.naurok.ua Код доступу 8587456

 Бережіть себе, не займайтеся самолікуванням!
                                                         
                                                            7 лютого
                                                        Добрий день!
У зошити записати дату, контрольне есе.
Тема: Читання робить нас кращими
Написати есе, обсяг до 2 сторінок.

                                                                 3 лютого
                                                            Вітаю! 
                                                                Тема уроку:
                                                     Двокрапка у складному реченні

1. Опрацювати правила с. 139.
Усно виконати вправу 252, с.139-140.
2. Письмово виконати наступне завдання.
Списати, розставляючи розділові знаки.

Вкраїнче знай ганебно спав твій край докіль над ним не розітнувся спів двох геніїв двох славних Кобзарів... Тому в відновленім краю згадай сонце України є Шевченко а соловей її Весни — Лисенко (А. Казка). М’ятежні звуки. Мариться чи сниться із нами був і Лисенко й Шопен (О. Ющенко). У житті побачиш ти такі картини поганий друг в житті завжди покине (В. Голубничий). Так хороше і моторошно так шаріє надвечір’я мов підпалок (В. Стус). Боюсь людей що проживуть як гості все життя від них чогось мені здається віє цвинтарями (М. Стельмах). 

Домашнє завдання. 

Виконати вправу 255, с. 140.

Підготуватися до написання контрольного есе "Читання робить нас кращими"

                                                          
  31 січня
                                                         Добрий день!
                                                                
                                                                                     Тема уроку:   
                                       Кома і крапка з комою у складному реченні
 1. Опрацювати правила у підручнику с. 136-138.
Пригадати 


2. Виконати практичні завдання.
Домашнє завдання:

Виконати тести за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 6855523
Вправа 250, с. 138.  Тема уроку:
                                    Розділові знаки у простих реченнях, 
                            ускладнених відокремленими означеннями                                                          

1. Перевірка домашнього завдання.

Виконати тести 

Тестові завдання

1. Укажіть неправильну ознаку однорідних членів речення.

А  Залежать від одного слова у реченні.

Б  Відповідають на одне питання.

В  Однорідні члени речення та узагальнювальне слово виконують одну синтаксичну функцію.

Г  Однорідні члени речення обов’язково виражаються однією частиною мови.

2.      Речення з однорідними членами

А  Ми стали збиратися додому (За М. Слабошпицьким).

Б  Тарасик знову підкрався, заклав у кошичок руку та як заверещить!  (За М. Коцюбинським).

В  Ні риба ні м’ясо!

Г Ви знаєте, як липа шелестить? (П.Тичина)

3. Речення, з однорідними обставинами

А  Приємно й хороше було кататись  (За М. Трублаїні).

Б  Вітер був хоч холодний, зате приємний (За Ю. Шовкуненко).

В  Його полонили не так багатства наявних рослин, як їх життєва сила  (І. Ле).

Г Любіть травинку і тваринку… (Л.Костенко)

4. Правильно розставлено  розділові знаки в реченні

А  Я маю великий, чорний, шкіряний портфель.

Б Споконвіку люди вважали землю матір’ю, яка завжди зігріє своєю ласкою, нагодує, підтримає і захистить у лиху годину  (За Г. Тарасенко).

В  День, і ніч стережуть, чекають слушної хвилини… (За С.Плачиндою).

Г  3 північного заходу повільно напливала широким півколом низька кучерява хмара (В.Бабляк).

5. Пунктуаційна помилка є в реченні

А  Довга біла шовкова сукня вже була готова до весілля.

Б Але явище вражало своєю первісністю і грандіозністю (За К. Скар’яновим).

В  Вона кинулася в комірчину до скрині, і внесла цілу купу вишитих рушників  (За І. Цюпою).

Г Лелеки щовесни прилітали, виводили діток, знову відлітали               (В. Земляк).

6. Правильно розставлено розділові знаки в реченні

А  Був гарний, літній день, і все навколишнє здавалось прекрасним сад, город, соняшники, й мак, і ниви за городом (За О. Довженком).

Б  Засинаючи я ще чув, як увійшла мати, як укропом, соняшником і росою запахли її одіж і руки (За М. Стельмахом).

В Старезний, густий, предковічний ліс на Волині (Леся Українка).

Г Луки, гори, пишні сади — все зелене й принишкле  (За О. Гончаром).

7. Однорідні присудки є в реченні

А  Люди з пароплава привезли на берег великі бочки, залишили їх тут і повернулись назад  (За М. Трублаїні).

Б Осінній терпкий вітерець бавиться різноколірними кружальцями       (Б. Волинець).

В  Захотілось поїхати далі (За М. Трублаїні).

Г І сів на цю яблуню перепочити (За М. Слабошпицьким).

8. Однорідних додатків немає в реченні

А Велика Китайська стіна, руїни Колізею у Римі чи давньогрецький Парфенон в Афінах  (За Н. Бібік).

Б Страшні війни, лихоліття понищили в Україні дуже багато чудових витворів людського духу і прекрасних споруд (За Н. Бібік).

В  І навіть базар побачив той футбол на стадіоні (М. Слабошпицький).

Г Я з дитинства люблю теплі лагідні вересневі дні (І. Цюпа). 

9. Однорідні означення є в реченні

А  Сонячний осінній день… (За Г. Скребицьким, В. Чапліною).

Б  Україна також має чимало всесвітньо відомих пам’яток-споруд (За Н.Бібік).

В  Весна квітчає буйні коси і вируша в далеку путь (Л. Дмитерко).

Г А там, за річкою, сплелися парубочі дзвінкі, розгонисті, гарячі голоси  (М. Рильський).

10. Речення без кількох рядів однорідних членів

А То ливарі і ковалі в січневі ночі, в ранки маю могутній плуг кують землі для дружби, щастя і врожаю (В. Сосюра).

Б Сходились усі кияни до капища, де гордо і мовчазно височіли золотовусий Перун, вогненний Хорс, добрий і щедрий Дажбог                    (За С. Плачиндою).

В Сьогодні українська мова разом з політичним та духовним відновленням самостійної України здіймається на потужних розмахах відроджених крил національної свідомості (За А. Бортняком).

Г Підсніжник випростався, розправив пелюстки й попросив захисту в Сонця (Т. Видайко).

11. Правильним є твердження

А  Однорідними можуть бути тільки додатки, означення, обставини.

Б  Однорідними можуть бути тільки підмети і присудки.

В  Однорідні члени функціонально рівноправні і граматично не залежать один від одного.

Г Повторювані слова також є однорідними членами речення.

12. Узагальнювальне слово є в реченні

А Спокійне слово, погляд, увага так полегшують і помагають жити! (За М. Вінграновським).

Б Усе, що оточує нас і біля нас тече і росте, літає і ходить, — вода і повітря, гори і степ, птахи і звірі (За М. Вінграновським).

В Я рідне слово люблю і шаную не лише тому і не тільки через те, що давно вже працюю на письменницькій ниві (За А. Бортняком).

Г Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважа сумного серця…         (М. Коцюбинський)

 

2. Опрацювати теоретичний матеріал

3. Виконати практичні завдання до теми


 Односкладні й неповні речення

Тести за посиланням join.naurok.ua Код доступу 1378583

                                                           


 18 листопада

                                                            Добрий день!
                                                            Тема уроку
                                Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка

Виконати наступні завдання:
1. Ознайомитися з матеріалом за посиланням: https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/11-klas/sintaksichna-norma-380223/varianti-gramatichnogo-zv-iazku-pidmeta-i-prisudka-380887/re-28353511-5a1c-4da8-bc0b-022d4f3ac9fd, а також з правилами у підручнику с. 91-93.

2. Виконати вправу 156, с. 92.

Домашня робота
Вивчити правила, виконати вправу 159, с. 93-94.

                                                                        

                                                                         15 листопада

                                                                            Доброго дня!
                                                                               Тема уроку
                                                               Вживання похідних сполучників

За походженням сполучники поділяються на непохідні і похідні:

сполучники

приклади

непохідні

але, а, та, бо, і

похідні

що, як, де, якщо, тому що, зате

Непохідні сполучники не співвідносяться з іншими частинами мови.

Похідні сполучники походять від інших частин мови і тому співвідносні з ними.

1. Опрацювати § 19, вивчити правила.

2. Виконати вправу 149, с. 89.

3. Виконати наступне завдання.

- Запишіть речення, розкриваючи дужки. Сполучники підкресліть. Поясніть написання сполучників та однозвучних із ними слів.

1. Наука в ліс не веде, про (те) з лісу виводить. 2. Не говори багато про (те), що знаєш, але знай, про що говориш. 3. Що (б) добре жити, треба працю любити. 4. Що (б) на серці не робилося, то на лиці не втаїться. 5. Як (би) такий до роботи, як до розмови. 6. Як (би) йому сказати, що (б) пішов із хати. 7. Як (би) ти, сину, йшов в отаку годину. 8. Це ж не близько (А. Головко). 

 Домашнє завдання.
Вивчити правила, виконати вправу 152, с. 90.

Виконати тести join.naurok.ua Код доступу 2113922


                              11 листопада

                                                                        Вітаю!
                                                                       Тема уроку
                            Уживання прийменників в і на з географічними назвами.
                                                    Сполучення з прийменником по
                                       Сполучення з прийменниками при, за із-за

1. Опрацювати § 15, 16 (правила с. 71, 73).
2. Виконати вправу.

-         Поставте пропущені у, в.

... дужках наведено ставки з урахуванням капіталізації; зна­йшов ... полі; взяли ... аптеці; зустріли ...Львові; бачила ... метро; ... мене їх немає; бачили ... очах; Я знаю: ... таких справах не завжди все й зрозумієш; кинула ... яр; зайшла ... воду; зайшли ... урочище; заніс ... дім; розмовляли ... кімнаті; прийшов ... гості; ... Угорщину поїхали; одягнувся ... святковий одяг; була ... садку; завжди ... тво­єму столі; потонули ... хвилях; побачити ... Вінниці.

   3. Ознайомитися з правилами §  17, 18.

4.     Граматична робота

-       Перепишіть речення, відповідно до змісту доберіть з дужок прийменник, поставте іменник чи займенник у потрібному від­мінку. Свій вибір обґрунтуйте.

1. І вітряк (із-за, з-за, зі) (гай) крилами махає, і дуб зелений, мов козак, (із, з, зі) (гай) вийшов та гуляє (попід, під, понад) (гора) (Т. Шев­ченко). 2. Пливи, косо, тихо (по, за) (вода), а я піду услід (по, за) (ти) (Нар. творчість). 3. (Над, наді) (я) ясні зорі (в, у, уві) (Десна) кинули вінки, і купальська синь прозора їх несе, немов роки (М. Стельмах). 4. (Над, наді, надо) (я) небес бірюза, (під, піді, підо) (я) шовкова трава. Здрастуй, земле, умита дощами (О. Підсуха).   

Домашнє завдання.

Вивчити правила.
Виконати вправу 145. с. 86 (пояснити значення фразеологізмів наведених після вправи).                 
 Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua Код доступу 8637385

                                                  01, 04. 11. 2021 рік

                                                        Доброго дня!
                                                         
                                                          Тема

  Поняття синтаксичної норми. 
 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування.
    Складні випадки синтаксичного узгодження

УРОК № 1
1.  Прочитати теоретичний матеріал.
Синтаксичні норми
Синтаксичні норми — це загальноприйняті правила поєднання слів у словосполучення й речення.
До синтаксичних норм належать:
• порядок слів у реченні;
• правильне використання однорідних членів;
• точність у поєднанні слів у словосполучення за допомогою узгодження й керування;
• особливості зв’язку між підметом і присудком;
• уживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів та ін.
Порушення синтаксичної норми називають синтаксичною помилкою.
У реченні: Сестра любить квіти, троянди, хризантеми й айстри синтаксичною помилкою є вживання іменника квіти як одного з однорідних членів. Іменник квіти випадає з ряду однорідних членів, оскільки є родовою назвою, а троянди, хризантеми й айстри — видовими.
У реченні: Сходи за хлібом не виправданим є вживання прийменника за, тщо і є синтаксичною помилкою. Для позначення мети дії в українській мові використовують прийменник по: піти по воду, поїхати по хліб.
Однією з поширених синтаксичних помилок є неправильне узгодження загальних і власних назв у словосполученнях.
Складні випадки синтаксичного узгодження
Узгодження — тип підрядного зв’язку в словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі й відмінку.
Наприклад, у словосполученні чорним шоколадом залежне слово чорним вжито в орудному відмінку однини чоловічого роду, оскільки такі граматичні ознаки має головне слово шоколадом. Коли поєднують у словосполучення власні й загальні назви, то їх узгоджують (хоча й не завжди) у
відмінку: місто (с. р.) Київ (ч. р.), у місті Києві, містом Києвом.

2. Опрацювати § 12, 13.
3. Утворіть і запишіть складні словосполучення за зразком.
Зразок. Під’їжджати до (місто Тернопіль) — під’їжджати до міста
Тернополя.
Пишаюся (місто Горішні Плавні), засмагати біля (річка Прут), перейти (вулиця Зоологічна), побувати в (місто Мінеральні Води), долетіти до (планета Венера), піднятися на (гора Говерла), на березі (річка Дунай), працювати на (шахта «Антрацит»), під’їжджати до (станція Знам’янка), побувати в (аеропорт «Жуляни»), виробляти на (завод «Запоріжсталь»), запросити (співак Вакарчук), зупинитися біля (село Мала Воля), жити в (місто Луцьк), пишатися (місто Миколаїв), відпочивати на (озеро Байкал), виробляти в (штат Оклахома), зустрітися на (вулиця Хрещатик), кореспондент (газета «Буковина»), побувати в (село Нагуєвичі).

Домашнє завдання.
Виконати вправу 99, с. 62

УРОК № 2.
1. Опрацювати § 14, с. 62-63,64.
2. Утворіть з поданими словами словосполучення. Зробіть висновок про правила їх вживання.
Зразок: Оволодіти (чим?) англійською мовою — опанувати (що?) англій­ську мову
Оволодіти — опанувати; навчатися — вчити; властивий — ха­рактерний; багата — славиться; сповнений — наповнений; дорів­нювати — рівнятися; торкатися — доторкатися; знущатися — збит­куватися.
3. Виконати вправу 102, с. 64
Домашнє завдання.
Виконати вправу 103, с. 64

28 жовтня

Вітаю та бажаю гарного настрою!

Тема уроку
Контрольна робота № 1
Морфологічна норма

Виконати тестову контрольну роботу за посиланням:

join.naurok.ua Код доступу 8747827


25 жовтня

Доброго дня!
Тема уроку
Активні й пасивні дієприкметники

1. Опрацювати матеріал підручника с. 51-52. 
2. Переглянути відео, вивчити правила.


 3. 
Розподільний диктант.

ЗапЗапишіть дієприкметники у два стовпчики: І — ті, що вказують на ознаку за дією, яку виконує сам предмет; ІІ — ті, що виражають ознаку предмета, з яким щось робили.

Пожовкле листя, спійманий м’яч, граючий тренер, зігріта рілля, зів’ялі трави, замерзла річка, міцніючий організм, зміцнений каркас, змоклий плащ, згорілий будинок, розказана казка, вишита сорочка, заварені трави, скошене поле, вирощений урожай, згасаюче сонце.

4. Виконати вправи 83, 84.

Домашнє завдання. 
1. Підготуватися до тематичної контрольної роботи.
2. Виконати тест join.naurok.ua Код доступу 7708485


Немає коментарів:

Дописати коментар